Exploitatievereisten van machines

De grote en jonge industrie heeft machines nodig om te werken. Machines kunnen verschillend zijn, maar vereisen dat ze gezamenlijk een goede ene kant gebruiken. Ze moeten worden goedgekeurd en toegestaan ​​door het Office of Technical Inspection om te lezen. Deze twee vereisten zijn absoluut noodzakelijk.Wat te doen als de machinecertificering niet is opgetreden toen u deze kocht, bijvoorbeeld vanwege de ouderdom van de machine (deze is gemaakt in jaren omdat er geen vereisten zouden zijn, of heeft de verkoper ons niet het juiste certificaat gegeven?

Als we geen certificaat hebben, kunnen we het aan de machine geven. In het plan van vandaag moet u een bedrijf vinden dat u machtigt om een ​​certificaat af te geven. De certificering van de machine wordt voorafgegaan door een gedetailleerde analyse van de diagrammen die we hebben. Er zijn dan elektrische, structurele, pneumatische en hydraulische schema's die moeten worden verkregen met bijbehorende documentatie. Als we dergelijke documentatie niet hebben, zou het zijn om een ​​gecertificeerd bedrijf in dienst te nemen dat de schema's opnieuw gaat maken (één, maar de reproductie van schema's zal erg duur zijn, en als we ooit een machine kopen zonder schema's, laten we er maar eens over nadenken. Nadat de documentatie is geanalyseerd en er geen obstakels zijn, vindt certificering plaats.Certificering van machines is dan de eerste slag op de lijn om honderd procent van een veilige machine te verkrijgen. Na certificering, stelt hij voor om het kantoor van technische inspectie uit te nodigen voor inspectie. Als het Office of Technical Inspection het toelaat, kunnen we de werknemers aan de machine laten werken. En als we willen garanderen dat onze machine echt veilig is, stel ik voor dat u een audit uitvoert van de minimale of essentiële vereisten.Certificering van machines en audits van minimumvereisten en audits van essentiële eisen vormen de huidige afdeling van activiteit vaak ook de enige van hetzelfde bedrijf. Tijdens de audit van minimumvereisten of essentiële vereisten, vertaalt dit zich in soortgelijke controles als tijdens certificering. Alle systemen en documentatie van de fabrikant worden getest en bovendien worden er afzonderlijke instructies en veiligheidsoplossingen gevraagd. Veel bedrijven doen dit op zo'n manier dat als zij goede tekortkomingen of tekortkomingen in ons zien, zij zelf veranderingen en veranderingen zullen voorstellen die gericht zijn op het verbeteren van de gezondheid en veiligheid.