Het gebruik van hout en materialen op houtbasis

De innovatieve industrie gebruikt tienduizenden ontvlambare en explosieve stoffen. Parameters van gassen en vloeistoffen in vermogensgevallen worden perfect herkend en gedocumenteerd. Daarom is de identificatie van bedreigingen die betrekking hebben op hun aanwezigheid in het werkproces relatief erg populair. De situatie stopt veel complexer in het succes van het verplaatsen, opslaan of verwerken van losse materialen. In de kracht van schijnbaar onschadelijke stoffen zoals meel, hout, suiker, cacao, aluminium of papier in het stofbewustzijn, is er een groot explosiegevaar.

Industriële centrale stofzuiginstallaties worden gebruikt om bezonken stof van parketvloeren, vlakke oppervlakken en de constructie van apparatuur en hallen te verwijderen. Uiteindelijk moet het de hygiëne in de werkomgeving handhaven, en deze ene bescherming van werkende mensen en organisaties en gereedschappen tegen het slechte effect van stof, in de huidige dreiging van de opkomst van secundaire explosies. Alle bedrijfsmatige industriële installaties moeten tijdens de installatie & nbsp; installatie uitvoeren volgens de basisnormen die in de richtlijn zijn vastgelegd.

Een belangrijke taak die centraal stofzuigen is:- de gezondheid beschermen en mensen in de kamer zijn tegen de negatieve effecten van stof.- bescherming van machines en toebehoren tegen storingen als gevolg van stofinterferentie;- de bouw en werkende vrouwen beschermen tegen de gevolgen van een ongecontroleerde pollenuitbraak.

Let op - explosiegevaarAls er ontvlambare of explosieve stoffen, gassen, stof, vloeistofdampen of hybride mengsels bij het stofzuigingsproces betrokken zijn, bestaat er een groot risico op een ongecontroleerde explosie. Een gebeurtenis dan die ervoor zou zorgen dat de ontstoffingseenheid wordt vernietigd, evenals de gehele eenheid. Volgens statistieken zijn filtratie-eenheden en cyclonen opgenomen in de school met apparaten met een hoog ontploffingsgevaar.

Centraal stofzuigen en explosieve veiligheidZoals hierboven vermeld, zijn dranken uit het grotere belang van het centrale stofzuigsysteem om het risico van secundaire ontploffing te minimaliseren door het elimineren van de zogenaamde reststof. Deze oplossing maximaliseert aan de ene kant de veiligheid van de unit en de brandmeldcentrale, terwijl de oplossing de kosten minimaliseert die gepaard gaan met het afstemmen van de procesinstallatie op de vereisten van de ATEX-richtlijn. Hetzelfde moet worden opgemerkt dat bij het succes van brandbaar en explosief stof, de installatie van centraal stofzuigen moet voldoen aan de strenge eisen van de ATEX-richtlijn.