Stofcollectie boek

De ATEX-richtlijn beoogt het vrije verkeer van producten die onder de bepalingen van deze tekst binnen de Europese Unie vallen, te waarborgen. Bovendien wordt het risico op het gebruik van gereedschappen of beveiligingssystemen in industrieën met explosiegevaar geminimaliseerd en nauwkeurig geëlimineerd en welke gereedschappen of systemen niet zijn aangepast aan de laatste.

De richtlijn definieert de basisvereisten van atex op het gebied van veiligheid en gezondheidsbescherming in explosiegevaarlijke gebieden. Deze verlangens zijn toegewijd aan iedereen aan de potentiële bronnen die apparaten in potentieel explosieve gebieden kunnen ontsteken. Het maakt ook verbinding met beveiligingssystemen die automatisch bewegen tijdens een explosie. De hoofdtaak van deze beveiligingssystemen is om de explosie zoveel mogelijk te stoppen of de producten van herhaling te beperken. Atex-vereisten zijn tegelijkertijd beperkt tot veiligheidsvoorzieningen. Apparaten houden ook rekening met de veilige werking van apparaten en hun eigen beveiligingssystemen die worden bekeken in gebieden met een risico op deze explosie. Atex-vereisten houden ook rekening met onderdelen en componenten die niet in vorm zijn om onafhankelijke functies uit te voeren. Ze zijn immers vooral belangrijk omdat ze de operationele veiligheid van zowel apparaten als beveiligingssystemen beïnvloeden.Alleen producten die zijn omgeven door de eisen van de nieuwe aanpak-richtlijn en die vooral aan deze eisen voldoen, kunnen in de hele Europese Unie op de markt worden gebracht.De bepalingen van de ATEX-richtlijn zijn van toepassing op volledig nieuwe producten die voor het eerst worden geïmplementeerd. Het gaat ook om degenen die zijn opgesteld op basis van de Europese Unie en die zijn geïmporteerd in de Europese Groep.De ATEX-richtlijn heeft betrekking op:- nieuwe producten geschreven in de EU,- "als nieuwe" producten,- nieuwe of gebruikte producten geïmporteerd uit het spel van de Europese Unie,- nieuwe en 'als nieuwe' producten geëtiketteerd door een persoon die niet hun oude fabrikant is.